News

Blog Picture
30 May 2024

Објава на тендер

Më në fund në Maqedoni do të ketë prodhim serioz të mishit të pulës nga i cili me vite janë derdhur mjete shuma milionëshe për import. Konzorciumi „International Fresh Fud“, i përbërë nga investitorët vendor dhe të jashtëm hyn në prodhim kaldajë me plan ambicioz të…

see more
Blog Picture
18 February 2021

„International Fresh Fud“ në mision të rritjes së prodhimit vendor: „Jona zogu“ e përfiton tregun.

Më në fund në Maqedoni do të ketë prodhim serioz të mishit të pulës nga i cili me vite janë derdhur mjete shuma milionëshe për import. Konzorciumi „International Fresh Fud“, i përbërë nga investitorët vendor dhe të jashtëm hyn në prodhim kaldajë me plan ambicioz të…

see more