18 February 2021

„International Fresh Fud“ në mision të rritjes së prodhimit vendor: „Jona zogu“ e përfiton tregun.

Më në fund në Maqedoni ka prodhim serioz të mishit të pulës për të cilin me vite janë derdhur shuma milionëshe për import. Konzorciumi „International Fresh Fud“,  i përbërë nga investitor të brendshëm dhe të jashtëm hyri në kaldajë prodhimin me biznes ambicioz plan dhe ndërtim të fermave, thertoreve dhe halla në të gjithë shtetin. Në periudhën nga 4 – 5 vitesh planifikojnë të prodhojnë 12, 5 miliona kaldajë në vit dhe me ate të rrumbullakësohet plani afatmesëm i   tyre.

 – Gjithçka filloi me hyrjen dhe zgjerimin e KFC-së në vendet e Ballkanit. Nevojat e KFC-së  për mish të pulës janë të mëdhaja dhe ata kërkuan furmizues dhe partner regjional. Duke e patur parasyshë ate edhe më parë e dinim se në vendin tonë ka mungesë të prodhimtarisë së mishit të pulës, na lindi ideja në investim të prodhimtarisë kaldajë. Bëhet fjalë për investim shumë të madh dhe së bashku me partnerët nga shteti ynë dhe nga jashtë sollëm vendim për realizimin e idesë-thotë Arben Abdurahmani, sipërmarrës i njohur dhe i respektuar, investimi I fundit I të cilit, si pjesë e konzorciumit, e lëviz ekonominë në të gjithë regjionin.

Në këtë mënyrë, jo vetëm që do të ketë zvoglim të imortit  të mishit të freskët të pulës në vend, i cili për momentin arrinë në 95%  nga shpenzimet vendore, por hapet edhe mundësia edhe për burime nga jasht, në tregun e jashtëm. Plani i investitorëve është krijimi i rrethit të mbyllur të prodhimit me të gjitha komponentët e nevoshme, duke filluar nga Tufa amë, stacionet e inkubatorëve, zogj njëditor, ushqim, ferma vetanake, thertore moderne dhe deri në prodhimin final.

Pëveç se në Ginovcë dhe në Vrapçisht – të Gostivarit, Koçan, Shtip, Ohër, Strugë, Vetunicë, Karbinc, Shën Nikollë. Ajo do të thotë edhe hapje të më shumë nga 3000 vende të reja të punës, në prodhues të lëndëve të papërpunuara  në këtë branshë dhe lëvizje plotësuese të bashkëpunimit me koperantë dhe prodhues vendor të lëndëve të papërpunuara.

Prodhimet nën emrin „Jona zogu“ veç më gjenden në shitje me pakicë dhe klientët mund të binden  në kualitetin dhe shijen e këtij prodhimit tonë vendor.

Agrotim është çdoherë për përkrahje të agrokompleksit vendor dhe në atë drejtim poropozojmë  që klientët të bashkangjiten në misionin e  „International Fresh Fud“,  që ta rrisim prodhimin vendor të ushqimit, dhe me ate edhe  mundësinë e rritjes së hapsirave punuese dhe hapje edhe të vendeve të reja të punës.