Për kompaninë

Logo

International Fresh Food SHPK është kompani me seli në Shkup, e formuar më  2018 vit, nga investitorë të vendit dhe të jashtëm. Kompania ka për qëllim që të filloj me prodhimin dhe distribuimin e mishit të freskët të pulës në tregun vendor dhe më gjerë. International Fresh Food  sinon drejt rrethit të mbyllur të prodhimit, dhe me këtë do të thotë se të gjitha komponentet e nevoshme duke filluar nga tufat amë , stacionet e inkubatorit, zogj njëditësh, ushqim, ferma vetanake, thertore moderne dhe deri te prodhimi final, prodhohet në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Projekti i International Fresh Food parasheh edhe ndërtim të thertores më moderne vetanake në f.Vrapçisht-të Gostivarit dhe ferma vetanake në Koçan, Shtip, Ohër, Strugë, Psaça, Vetunica, Karbinci e kështu me rradhë. Hapin e parë drejt realizimit të këtij projekti e filluam në Psaça dhe më tej do të zhvillohet edhe në vendet tjera.

Product Image

Kualitet kulmor

Kapacitet bashkëkohor me pajisje më moderne sipas standardeve më të larta të UE-së në lidhje me mbrojtjen e ambientit jetësor, mbrojtjen shëndetësore dhe mirëqenien kafshëve si dhe mbrojtjen dhe sigurinë gjatë punës.

Product Image

Prodhime ekologjike

Me prodhimin e mishit të shpendve vendor, do të sigurohet plasman i mishit të pulës së ftohur, të ferskët i cili i plotëson kriteriumet më të ashpra për siguri dhe kualitet të ushqimit.

Product Image

Standardet botërore

I gjithë prodhimi i plotëson standardet dhe legjislativën e BE-së dhe stamndardet e veçanta të KFC-së.