Të reja

Blog Picture
18 Shkurt 2021

„International Fresh Fud“ në mision të rritjes së prodhimit vendor: „Jona zogu“ e përfiton tregun.

Më në fund në Maqedoni do të ketë prodhim serioz të mishit të pulës nga i cili me vite janë derdhur mjete shuma milionëshe për import. Konzorciumi „International Fresh Fud“, i përbërë nga investitorët vendor dhe të jashtëm hyn në prodhim kaldajë me plan ambicioz të…

Shiko më shumë
Blog Picture
04 Dhjetor 2020

Më në fund mish pule vendore dhe zvogëlimin e importit: Konzorciumi nga investitorët vendor dhe të jashtëm – „International Fresh Fud“ hyn seriozisht në…

Më në fund në Maqedoni do të ketë prodhim serioz të mishit të pulës nga i cili me vite janë derdhur mjete shuma milionëshe për import. Konzorciumi „International Fresh Fud“, i përbërë nga investitorët vendor dhe të jashtëm hyn në prodhim kaldajë me plan ambicioz të…

Shiko më shumë