Vizioni

Logo

Vizioni i kompanisë është që përmes ndërtimit të stacioneve vetanake  të inkubatorëve, ferma të kaldajave, thertore vetanake dhe fabrikë për prodhimin e ushqimit të kafshëve të krijojë një rreth të mbyllur të prodhimit të mishit të pulës me kualitet kulmor dhe plasman deri te konsumatorët me 100% kualitet dhe prodhim vendor.

Qëllimi kryesor dhe fokusi i kompanisë është, që të plasoj në tregun vendor dhe të jashtëm mish të freskët pule dhe përgjatë asaj të kihet kujdes në të gjitha praktikat më bashkëkohore Evropiane dhe standardet për siguri në ushqim. 

Duke e patur parasyshë se njëri nga partnerët është edhe bartës i ekskluzivitetit të KFC-së për shtetet e Ballkanit, shpresojmë se në një të ardhme të afërme, prodhimet tona t,i plasojmë edhe për KFC-në, por jo vetëm në Ballkan, po edhe në Evropë.